Teaterrepubliken

UTDRAG UR: DER PROZEß

NYPREMIÄR DEN 29 SEPTEMBER

UTDRAG UR: DER PROZESS

Brottstycken ur Kafkas roman på scen i september och oktober.