Teaterrepubliken

MODERN KONST

URPREMIÄR DEN 22 OKTOBER

FRI ENTRÉ

på våra föreställningar i Malmö.

OM FÖRRA ÅRETS SUCCÉ:

"... finns det verkligen inte minsta lilla ursäkt för att inte gå och se Utdrag ur: Scenkonsthögskolan och se till att hålla metoo-upproret levande."

Skånska Dagbladet

 JULIUS I MODERN KONST

TEATERREPUBLIKEN REKONSTRUERAR DEN STORA BERÄTTELSEN OM DEN MODERNA KONSTEN I HÖST.

Den traditionella berättelsen om modern konst ser ut ungefär så här: modiga målare, och senare författare och andra, utmanar målet att avbilda världen naturligt och väljer istället ett subjektivt, konstnärligt perspektiv i sin konst.


Därefter utmanas själva tanken om figurativ konst, och konsten som ett handverkmässigt objekt överhuvudtaget. En ny idé får fäste, en idé om konsten som en meningsbärande process där själva objektet är underordnat den bakomliggande tanken ... och det är helt sant.

Men det finns också en annan berättelse, som är minst lika sann. Och det är att konstnärer i början av förra seklet från priviligerade miljöer såg sin position hotad av ny teknologi och friare tillgång till utbildning. Därför tog de fram ett nytt konstideal för att bibehålla sina privilegier.


Det är en utveckning som fortsatt i 100 år till idag, där AI-algoritmer och högutbildade illustratörer från Indonesien kan utkonkurrera den eurocentrerade konstvärlden på de flesta plan.


De priviligerade har fått uppfinna mer extrema ideal för hålla kvar sin makt, och dagens konst har i princip ingen koppling kvar till individuell skicklighet eller originell utblick. Det handlar främst om vem man är och vilket språk man använder, huruvida ens arbete klassas som ett konstnärligt verk.